Photo from Drama “Unexpected Falling” – 11/10/2022

Bấm vào để xem tiếng Việt

  Photo from Drama “Unexpected Falling” – 11/10/2022
Is the concern shown by Gao Jun (Peng Guan Ying) fake or real?
The new episode will be broadcast exclusively on Youku at 6 p.m. on November 12th, so let us find out!

Vietnamese Translation:

❄  Hình ảnh phim “Không Hẹn Mà Đến” – 10/11/2022
Sự quan tâm của Cao Tuấn (Bành Quán Anh) là giả hay thật lòng?
Tập mới sẽ được phát sóng độc quyền trên Youku lúc 6 giờ chiều ngày 12 tháng 11, hãy cùng xem để hiểu rõ!

🎥 Link xem phim “Không Hẹn Mà Đến” trên YouTube

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *