More Photos from Drama “Unexpected Falling” – 11/13/2022

Bấm vào để xem tiếng Việt

  More Photos from Drama “Unexpected Falling” – 11/13/2022

Love is intertwined, true love is hard to resist, and a new phase arrives. Is it tangled up with a little sincerity under the mask? Who will lead the future of this mystery?

Gao Jun shows a side face which can kill, holding the eyeglasses in his hand and thinking deeply, and exuding a sense of mystery that people can’t understand. The cold, stern side face bears patience and control. There seems to be a hidden secret in this heart-hunting game.
The relationship between the two of them is complicated and confusing, pulling back and forth between truth and lies, whether to test suspicions or have mutual redemption. Let’s come to Youku to have the mystery revealed!

🎥 Watch Drama “Unexpected Falling” playlist with English subtitles on YouTube

Sources:
Weibo @优酷 (Youku), 11/13/2022
• Weibo @电视剧不期而至, 11/13/2022:  12


Vietnamese Translation:

❄  Hình ảnh phim “Không Hẹn Mà Đến” – 13/11/2022

Tình cảm đan xen, chân tình khó chống cự, và cục diện mới lại đến. Vẫn còn có một chút chân thành pha lẫn dưới lớp mặt nạ ấy? Ai sẽ dẫn lối tương lai của mê cục này?

Cao Tuấn với khuôn mặt nhìn nghiêng thật là chết người, tay nâng mắt kính và trầm tư, toát ra vẻ thần bí khiến người khác suy đoán không thấu. Nét mặt nghiêng lạnh lùng nghiêm nghị của anh ấy hiện lên sự nhẫn nại và kiềm chế. Dường như có một bí mật ẩn giấu trong trò chơi săn tim này.
Mối quan hệ giữa hai người họ thật phức tạp và khó hiểu, giằng co qua lại giữa sự thật và nói dối, liệu để thăm dò sự hoài nghi hay là để cứu lấy nhau. Hãy đến với Youku để khám phá bí ẩn!

🎥 Link xem phim “Không Hẹn Mà Đến” trên YouTube

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *