Photos from Drama “Unexpected Falling” – 11/13/2022

Bấm vào để xem tiếng Việt

  Photos from Drama “Unexpected Falling” – 11/13/2022

Some worries are cast away in order to have good opportunities with pale clouds, light breezes. Even in the darkest night, there is hope for a new dawn.

Tonight at 6 o’clock on Youku, the drama will be broadcast exclusively on the whole network and waiting for you to follow.

🎥 Watch Drama “Unexpected Falling” playlist with English subtitles on YouTube
•  Source:  Weibo @电视剧不期而至, 11/13/2022


Vietnamese Translation:

❄  Hình ảnh phim “Không Hẹn Mà Đến” – 13/11/2022

Có vài phiền não nên vứt bỏ đi để có thể có cơ hội nhẹ nhàng như gió nhẹ mây bay.
Ngay cả trong đêm đen tối nhất, vẫn có hy vọng cho một bình minh mới.

Phim sẽ được phát sóng độc quyền trên toàn mạng trên Youku vào lúc 6 giờ, chờ các bạn theo dõi nhé!

🎥 Link xem phim “Không Hẹn Mà Đến” trên YouTube

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *