Peng Guan Ying Posts About Love Confession Scene in “Unexpected Falling” Episode 18

Bấm vào để xem tiếng Việt


  Peng Guan Ying Posts About Love Confession Scene in “Unexpected Falling” Episode 18 – 11/13/2022

Confessing about this being negative teaching example, so don’t reference this!

The caption on the pictures says: “A mouth of 37 degrees speaking out such a cold confession”


(It is said when falling in love, the body temperature rises to 37.2 degrees Celsius.)

🎥  Watch Drama “Unexpected Falling” playlist (English subtitles) on YouTube

•  Source:  Weibo @彭冠英, 11/13/2022 at 13:08 (CST)


Vietnamese Translation:

❄  Bành Quán Anh đăng về cảnh tỏ tình trong tập 18 của phim “Không Hẹn Mà Đến” – 13/11/2022

Thú nhận đây là tài liệu giảng dạy tiêu cực, xin đừng tham khảo!

Dòng chữ trên hình ghi: “Nhiệt độ 37 độ ở miệng nói ra lời thú nhận lạnh lùng”

(Nghe nói rằng khi đối diện tình yêu, thì nhiệt độ cơ thể tăng lên thành 37,2 độ.)

 

🎥 Link xem phim “Không Hẹn Mà Đến trên Youtube

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *