Peng Guan Ying Studio Posts Photos from Youku’s Live Stream Event – 11/13/2022

Bấm vào để xem tiếng Việt

  Peng Guan Ying Studio Posts Photos from Youku’s Live Stream Event – 11/13/2022

Here are some photos from Youku’s live stream event to promote the drama “Unexpected Falling“.

Didn’t see enough updates tonight? Come and see boss Peng Guan Ying’s photos captured by the studio! ​​​​

🎥 Watch Drama “Unexpected Falling” playlist with English subtitles on YouTube

• Source: Weibo @彭冠英工作室 (Peng Guan Ying Studio), 11/13/2022


Vietnamese Translation:

❄  Phòng làm việc Bành Quán Anh đăng hình sự kiện live stream của Youku – 13/11/2022

Đầy là hình trong buổi live stream tại trụ sở Youku để quảng bá phim “Không Hẹn Mà Đến“.

“Không xem đủ thông tin cập nhật tối nay? Hãy đến và xem nhân viên phòng làm việc đã chụp được ảnh của boss Bành Quán Anh!”

🎥 Link xem phim “Không Hẹn Mà Đến” trên YouTube

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *