Photos from Drama “Unexpected Falling” – 11/19/2022

Bấm vào để xem tiếng Việt

  Photos from Drama “Unexpected Falling” – 11/19/2022

Deception, setting up, testing, what kind of direction will the plot develop? When reality faces the beautiful bubble which is bursted, when the true feelings emerge to defeat each step by step, will they reveal their most sincere feelings and thoughts?

🎥 Watch Drama “Unexpected Falling” playlist with English subtitles on YouTube

•  Source:  Weibo @电视剧不期而至 (Drama “Unexpected Falling“, 11/19/2022


Vietnamese Translation:

❄  Hình ảnh phim “Không Hẹn Mà Đến” – 19/11/2022

Lừa dối, gài bẫy, dò xét, cốt chuyện sẽ phát triển theo hướng nào? Khi thực tế đối mặt với chiếc bong bóng đẹp đẽ bị vỡ tan, khi chân tình đang trào dâng để đánh bại từng bước từng bước, liệu họ có bộc lộ hết những tâm tư, tình cảm chân thành nhất của mình?

🎥 Link xem phim “Không Hẹn Mà Đến” trên YouTube

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *