Peng Guan Ying Posts About Schedule for Finale of Drama “Unexpected Falling”

Bấm vào để xem tiếng Việt


  Peng Guan Ying Posts About Schedule for Finale of Unexpected Falling – 11/30/2022
Advanced release of episodes… Tan Si Tiao bravely rushes to the end.
It’s unexpected for viewers as the finale for the drama is broadcast tonight.
What is the ending for the character? We’re really anxious to find out.

🎥  Watch Drama “Unexpected Falling” playlist (English subtitles) on YouTube
•  Source:  Weibo @彭冠英, 11/30/2022 at 11:21 (CST)


Vietnamese Translation:

❄  Bành Quán Anh đăng tin về lịch chiếu tập cuối phim “Không Hẹn Mà Đến” – 30/11/2022
Tập phim lên sóng sớm… Đàm Tứ Điều dũng cảm lao tới kết cuộc.
Thật là một bất ngờ Không Hẹn Mà Đến, đại kết cuộc của phim sẽ được phát sóng tối nay.
Kết cuộc của nhân vật sẽ ra sao đây? Thật là hồi hộp chờ xem…

🎥 Link xem phim “Không Hẹn Mà Đến trên YouTube

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *