Photos for Finale of Drama “Unexpected Falling” – 11/30/2022

Bấm vào để xem tiếng Việt

  Photos for Finale of Drama “Unexpected Falling” – 11/30/2022
Life may have many ups and downs and countless difficulties. However, as long as you firmly believe in the beauty of life, you can ride the breeze and break free of the ties. Be full of hopes with everyone, run and follow the light, and firmly go forward! All good things will come unexpectedly.
The drama is broadcast exclusively on Youku at 6:00 tonight.​​​​

🎥 Watch Drama “Unexpected Falling” playlist with English subtitles on YouTube

•  Source:  Weibo @电视剧不期而至 (Drama “Unexpected Falling“, 11/30/2022


Vietnamese Translation:

❄  Hình ảnh tập cuối phim “Không Hẹn Mà Đến” – 30/11/2022
Cuộc sống có thể có nhiều trắc trở và không biết bao nhiêu khó khăn, nhưng chỉ cần bạn vững tin vào điều tốt đẹp của cuộc sống, bạn có thể thuận theo gió mát và thoát khỏi trói buộc. Hãy có tràn đầy niềm hy vọng với mọi người, chạy theo ánh sáng và kiên định tiến về phía trước! Tất cả những điều tốt đẹp sẽ không hẹn mà đến bất ngờ.
Phim được phát sóng độc quyền trên Youku vào lúc 6 giờ tối nay.

🎥 Link xem phim “Không Hẹn Mà Đến” trên YouTube

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *