Finale of Drama “Unexpected Falling”

Bấm vào để xem tiếng Việt

  Finale of Drama “Unexpected Falling” – 11/30/2022
The drama team sent a big gift package of benefits. Today the drama “Unexpected Falling” surprisingly goes straight to the finale. How will Ruan Zhen Zhen (Cai Wen Jing) and Tan Shen (Peng Guan Ying) finally solve the hidden secret behind 40 million? Can they continue their destiny and walk side by side happily? Our drama team believes that as long as the two go forward together hand in hand, there will be a sky full of stars waiting for them at the end.
The drama is broadcast exclusively on the entire network tonight at 6 o’clock.

🎥 Watch Drama “Unexpected Falling” playlist with English subtitles on YouTube

•  Source:  Weibo @电视剧不期而至 (Drama “Unexpected Falling“, 11/30/2022


Vietnamese Translation:

❄  Tập cuối phim “Không Hẹn Mà Đến” – 30/11/2022
Đoàn phim đã gửi đến một gói quà tặng lớn. Bộ phim “Không Hẹn Mà Đến” bất ngờ tiến thẳng đến đại kết cuộc hôm nay. Nguyễn Chân Chân (Thái Văn Tịnh) và Cao Tuấn (Bành Quán Anh) cuối cùng đã giải mã bí mật đằng sau 40 triệu như thế nào? Liệu rằng họ có thể tiếp tục duyên phận của họ và vai kề vai bước đến hạnh phúc? Đoàn phim tin tưởng rằng chỉ cần cả hai tay trong tay cùng tiến tới thì sẽ có một bầu trời đầy sao đang chờ đợi họ ở cuối.
Phim được phát sóng độc quyền trên Youku vào lúc 6 giờ tối nay.

🎥 Link xem phim “Không Hẹn Mà Đến” trên YouTube

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *