New Photos and Video Shoot – 12/09/2022

Bấm vào để xem tiếng Việt
  New Photos and Video Shoot with Peng Guan Ying – 12/09/2022
Our idol posts new photos.
Initiating an AirDrop
#My winter OOTD (Outfit of the Day)#
(AirDrop feature on iPhone is used for sharing photos.)
His studio also posts the video shoot a few minutes later.  Click to see video!
Such a handsome boss Peng Guan Ying! How could the studio not arrange to post this video clip? Please don’t blink while watching!

Sources:
•  Weibo @彭冠英, 12/09/2022 at 11:11 (CST)
•  Weibo @彭冠英工作室 (Peng Guan Ying Studio), 12/09/2022


Vietnamese Translation:

❄  Bộ ảnh và video chụp ảnh của Bành Quán Anh – 09/12/2022

Thần tượng chúng mình vừa đăng bộ ảnh mới.

Bật tính năng AirDrop
#OOTD trong ngày mùa đông của tôi#
(Tính năng AirDrop trên iPhone dùng để chia sẻ hình ảnh.)
Phòng làm việc cũng đăng video lên vài phút sau đó. Bấm để xem video!
Boss Bành Quán Anh đẹp trai như vậy, làm sao phòng làm việc có thể không sắp đặt để đăng lên đoạn video này? Xin đừng chớp mắt khi xem!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *