Peng Guan Ying Posts About Weibo Awards

Bấm vào để xem tiếng Việt


  Peng Guan Ying Posts About Weibo Awards – 12/09/2022
A wonderful life, the strength of dramas is blooming! The heat is starting for the 2022 Weibo TV Series Awards.
The best drama of the year I recommend is “Unexpected Arrival“. I want to say to Tan Shen: Be firm in your original intention, you will shine better than anyone else.
For those of you that have Weibo accounts, please vote for drama “Unexpected Falling” to show your support for our idol.

🎥  Watch Drama “Unexpected Falling” playlist (English subtitles) on YouTube
•  Source:  Weibo @彭冠英, 12/09/2022 at 15:28 (CST)


Vietnamese Translation:

❄  Bành Quán Anh đăng tin về bình chọn giải thưởng phim – 09/12/2022
Cuộc sống tốt đẹp, nở rộ sức hút phim đang nở rộ.
Bình chọn giải thưởng phim bộ Weibo 2022 đã bắt đầu mở ra và tăng nhiệt độ.
Bộ phim yêu thích trong năm mà tôi đề cử là “Không Hẹn Mà Đến“. Tôi muốn nói với Đàm Thâm: Hãy kiên định với ý định ban đầu, và anh sẽ tỏa sáng hơn bất kỳ ai khác.
Các bạn nào có tài khoản Weibo, hãy nhớ bình chọn cho phim “Không Hẹn Mà Đến” để ủng hộ cho thần tượng chúng mình nhé!

🎥 Link xem phim “Không Hẹn Mà Đến trên YouTube

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *