Peng Guan Ying Studio Posts New Set of Photos – 12/17/2022

Bấm vào để xem tiếng Việt


  Peng Guan Ying Posts Photos from “Hello, Saturday” Show – 12/17/2022
Passing through the wilderness, freeze the frame on the dashing figure. Boss Peng Guan Ying is so handsome 😘. Tonight at 19:30 (CST), come and watch “Hello, Saturday” on time!

Vietnamese Translation:

❄   Phòng làm việc Bành Quán Anh đăng bộ ảnh mới – 17/12/2022 
Đi xuyên qua vùng hoang dã, khung hình dừng ngay thân hình phong độ tiêu sái. Boss Bành Quán Anh đẹp trai mười vạn điểm 😘. Tối nay vào lúc 19h30, hãy vào xem “Xin Chào Thứ 7” đúng giờ nhé!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *