Peng Guan Ying Studio Posts Photos from “Hello, Saturday”

Bấm vào để xem tiếng Việt


  Peng Guan Ying Studio Posts Photos from “Hello, Saturday” – 12/17/2022
Let’s watch the wonderful performance of boss Peng Guan Ying on the variety show “Hello, Saturday” aired on Hunan Satellite TV and Mango TV on 12/17/2022.

Vietnamese Translation:

❄  Phòng làm việc Bành Quán Anh đăng hình trong show “Xin Chào Thứ 7” – 17/12/2022
Hãy cùng xem màn trình diễn tuyệt vời của boss Bành Quán Anh trong chương trình tạp kỹ “Xin Chào Thứ 7” được phát sóng trên đài Hồ Nam & Mango TV vào ngày 17/12/2022!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *