Wrap-up of Drama “The White Castle”

Bấm vào để xem tiếng Việt


  Wrap-up of Drama “The White Castle” – 12/17/2022

The drama page posted photos and the preview for drama “The White Castle“.

Meeting each other with cheerful chatter amidst the chirping of summer birds and cicadas and embracing farewell in the white snow…
Thanks for being with us all the way, and we look forward to seeing you soon!
#White Castle Finished Filming#
#White Castle Wrap-Up Special#
Using characters to tell stories in the world and using the camera lens to convey the reality of the world (smoke and fire in the world). From the scorching sun to the white snow, from dawn to the crescent moon, from the hospital ward to the vast grassland, experiencing thousands of sails, faith is still there. Thanks to all the cast and crew for their dedication, and we look forward to seeing you again.
Peng Guan Ying Studio also posts a video clip from this drama.
Peng Guan Ying in “The White Castle” from midsummer to severe winter… Congratulations to boss Peng Guan Ying for wrapping up smoothly 🎉! How can the vlog not be arranged😎? Looking forward to seeing Dr. Wang Yang Ming soon!

Sources:
Photos – Weibo @电视剧白色城堡 (Drama “The White Castle”), 12/17/2022
Preview Video – Weibo @电视剧白色城堡 (Drama “The White Castle”), 12/17/2022
Video – Weibo @彭冠英工作室 (Peng Guan Ying Studio), 12/17/2022


Vietnamese Translation:

❄  Đóng máy phim “Lâu Đài Trắng” – 21/10/2022

Trang phim chia sẻ hình buổi đóng máy phim và đăng video giới thiệu cảnh phim “Lâu Đài Trắng“.

Gặp gỡ nhau và cười nói giữa lúc chim hót, ve kêu vào mùa hạ, và ôm nhau chia tay giữa trời tuyết trắng xóa.
Cảm ơn vì đã đi cùng suốt chặng đường, và mong sớm gặp lại!
#Lâu Đài Trắng đã đóng máy#
#Tiết mục đặc biệt buổi đóng máy của Lâu Đài Trắng#
Dùng nhân vật để kể về các câu chuyện trên thế gian và dùng ống kính để truyền tải về khói lửa nhân gian. Từ mùa hè nóng bức đến khi tuyết trắng xóa, từ bình minh đến khi vầng trăng khuyết, từ phòng khám bệnh viện đến thảo nguyên bao la, trải qua hàng ngàn cánh buồm, niềm tin vẫn còn đó. Cảm ơn tất cả các diễn viên và đoàn làm phim vì sự cống hiến nhiệt tình, và mong được gặp lại các bạn.
Phòng làm việc Bành Quán Anh cũng đăng lên một đoạn video.
Bành Quán Anh trong “Lâu Đài Trắng” từ giữa hè đến mùa đông khắc nghiệt, xin chúc mừng boss Bành Quán Anh đã đóng máy thuận lợi 🎉! Vlog không thể nào không đăng lên được😎. Mong sớm được gặp bác sĩ Vương Dương Minh!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *