More Photos from SPOTLiGHT Magazine

Bấm vào để xem tiếng Việt

  More Photos from SPOTLiGHT Magazine – 12/19/2022
Enjoy looking at some new photos in the December issue of SPOTLiGHT Magazine. The interview article and video are also released.
Peng Guan Ying: Observation and the Echoes | SPOTLiGHT cover character of the December issue
For Peng Guan Ying, any drama image presented through a performance is a complex combination of the fictional character and the real identity. The reason why a successful and vivid character can be remembered by everyone is because the character and the actor himself are completely one body, like two crossing rivers with surging waves, you flowing into me, and me flowing into you.
There is 1 more day to the end of the pre-sale of “Peng Guan Ying: Observation and Echoes” magazine.
Sources:
Video

Vietnamese Translation:

❄  Hình ảnh Bành Quán Anh trên tạp chí SPOTLiGHT – 12/12/2022

Cùng ngắm thêm vài tấm ảnh mới trên tạp chí SPOTLiGHT số tháng 12.

Bành Quán Anh: Quan sát và tiếng vang | SPOTLiGHT – Nhân vật trang bìa số tháng 12
Đối với Bành Quán Anh mà nói, bất kể là hình tượng nào trên phim được thể hiện thông qua màn diễn xuất đều là một sự kết hợp phức tạp của nhân vật hư cấu và thân phận thực. Sở dĩ một nhân vật thành công và sống động có thể được mọi người nhớ đến chính là bởi vì nhân vật và bản thân diễn viên hoàn toàn là cùng một cơ thể, giống như hai dòng sông trào dâng sóng gặp nhau, anh trôi chảy vào trong tôi, và tôi trôi chảy vào trong anh.

Chỉ còn một ngày nữa để đặt mua trước tạp chí “Bành Quán Anh: Quan sát và tiếng vang”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *