Photos from Drama “Unexpected Falling” – 12/22/2022

Bấm vào để xem tiếng Việt

  Photos from Drama “Unexpected Falling” – 12/22/2022
Here are some photos posted by the drama team in the last few days.
The drama “Unexpected Falling” is still airing for non-VIP members. Ending episode 38 will be aired on 12/23.

🎥 Watch Drama “Unexpected Falling” playlist with English subtitles on YouTube

•  Source:  Weibo @电视剧不期而至 (Drama “Unexpected Falling“, 12/17, 12/18, 12/19, 12/20, 12/21, and 12/22/2022


Vietnamese Translation:

❄  Tổng hợp hình ảnh phim “Không Hẹn Mà Đến” – 22/12/2022
Đây là loạt hình do đoàn phim đăng trong mấy ngày vừa qua.
Phim vẫn đang phát sóng cho các thành viên thường. Tập cuối (tập 38) sẽ được chiếu vào ngày 23/12.

🎥 Link xem phim “Không Hẹn Mà Đến” trên YouTube

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *