Finale of Drama “Unexpected Falling” – 12/23/2022

Bấm vào để xem tiếng Việt

  Finale of Drama “Unexpected Falling” – 12/23/2022
For non-members, the drama is ending today (12/23). The winter of 2022 is warm because of you, and we had the pleasure of meeting, fearless of mountains and seas. Thank you for accompanying us, and there is no regret in meeting. The years are endless, hope that we make ourselves become better. Looking forward to meeting again next time, without saying goodbye!

🎥 Watch Drama “Unexpected Falling” playlist with English subtitles on YouTube
•  Source:  Weibo @电视剧不期而至 (Drama “Unexpected Falling“, 12/23/2022 and 12/24/2022


Vietnamese Translation:

❄  Tập cuối (tập 38) phim “Không Hẹn Mà Đến” – 23/12/2022
Hôm nay (23/12) là kết thúc phim cho thành viên thường. Mùa đông 2022 vì có bạn mà ấm áp, và thật may mắn được gặp nhau, biển núi chẳng sợ. Cảm ơn bạn đã đồng hành, không phụ cuộc gặp gỡ! Năm tháng còn dài, hy vọng rằng bản thân chúng ta sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Mong gặp lại lần sau, không nói lời tạm biệt!

🎥 Link xem phim “Không Hẹn Mà Đến” trên YouTube

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *