Peng Guan Ying updates new photos – 01/11/2023

Bấm vào để xem tiếng Việt


  Peng Guan Ying updates new photos – 01/11/2023

I heard that everyone is very curious about my New Year’s gift list. The CEO of Xiaomi introduced me to a good friend, the Xiaomi MIX Fold 2 New Year Supreme Gift Box, and the inside contains the entire set of mobile phone, earphones, watch, which are practical and high-quality and use technology to embellish the New Year.

• Source: Weibo @彭冠英, 01/11/2023 at 14:24 (CST)


Vietnamese Translation:

❄  Bành Quán Anh cập nhật hình mới – 11/01/2023

Nghe nói rằng mọi người đều rất hiếu kỳ về danh sách quà tặng năm mới của tôi. CEO của Xiaomi đã giới thiệu cho tôi một đối tác tốt, là hộp quà năm mới Xiaomi MIX Fold 2 sang trọng, bên trong là một bộ bao gồm đầy đủ điện thoại di động, tai nghe, đồng hồ, rất thiết thực và cao cấp và sử dụng công nghệ để làm trang trí cho năm mới.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *