Peng Guan Ying wishes Happy Lunar New Year 2023

Bấm vào để xem tiếng Việt


  Peng Guan Ying wishes Happy Lunar New Year – 01/21/2023

Wishing everyone a happy Spring Festival
and an auspicious Year of the Rabbit!
Eat and drink well!
#New Year’s Eve dinner#​​​​

He also posted a New Year greeting card:

To: Dandelions
In 2023, may the New Year be better than the old, filled with peace and joy and expectations and hopes, and everything goes as your heart desires.
Wishing everyone a Happy New Year and a prosperous Year of the Rabbit!
From: Peng Guan Ying

• Source: Weibo @彭冠英, 01/21/2023 at 19:41 (CST) and 23:00 (CST)


Vietnamese Translation:

❄  Bành Quán Anh chúc Tết – 21/01/2023

Chúc mọi người Tân Xuân vui vẻ,
năm Mão cát tường!
Chúc ăn uống ngon miệng
#bữa ăn đêm Giao thừa#​

Anh ấy cũng đăng thêm tấm thiệp chúc Tết:

To: Bồ công anh
Năm 2023, cầu mong năm mới tốt đẹp hơn năm cũ, bình an vui vẻ, tràn đầy trông mong và hy vọng, và vạn sự thuận lợi.
Chúc cả nhà năm mới vui vẻ, năm Mão đại cát!
From: Bành Quán Anh

One comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *