Peng Guan Ying Studio wishes Happy Lunar New Year 2023

Bấm vào để xem tiếng Việt


  Peng Guan Ying Studio wishes Happy Lunar New Year – 01/22/2023

Saying goodbye to the old and welcoming the new, it is the end as well as the beginning. Forget the regrets and reluctance of 2022, and let’s go on the new journey of 2023 together! Peng Guan Ying wishes you all a Happy New Year, the whole family is happy and joyful, and have a prosperous Year of the Rabbit! [鞭炮声声][鞭炮声声][团圆兔] ​​​

 

• Source: Weibo @彭冠英工作室 (Peng Guan Ying Studio), 01/22/2023


Vietnamese Translation:

❄  Phòng làm việc Bành Quán Anh chúc Tết – 22/01/2023

Tạm biệt năm cũ và chào đón năm mới, đó là kết thúc và cũng là bắt đầu mới, hãy quên đi những tiếc nuối và quyến luyến của năm 2022, hãy cùng nhau bước tới hành trình mới của năm 2023! Bành Quán Anh chúc mọi người một năm mới vui vẻ, cả gia đình hạnh phúc, vui vẻ, và chúc năm Quý Mão đại cát đại lợi! [鞭炮声声][鞭炮声声][团圆兔] ​​​

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *