Trailer for Drama “Love Heals”

Bấm vào để xem tiếng Việt


⚜  Trailer for Drama “Love Heals” – 01/28/2023
Early this morning, the trailer for the anticipated drama “Love Heals” is released. (The old name of this drama is “Have a Crush on You“.)
Our idol posts the following:
#”Love Heals” is set for 02/10#
Bei Ya Hospital’s Department of Neurosurgery,
Ning Zhi Qian
The drama page posts the trailer video with:
At the moment when the shooting stars streak across, the heart silently says that I like you. At 18:00 on February 10th, together with Ning Zhi Qian (Peng Guan Ying) and Ruan Liu Zheng (Wang Chu Ran), let’s listen to the sound of love with every heartbeat at Bei Ya Hospital. Let’s look forward to it and book an appointment!
Sources:

Vietnamese Translation:

❄  Trailer phim “Nghe Nói Em Thích Tôi” – 28/01/2023
Sáng sớm hôm nay, trailer phim “Nghe Nói Em Thích Tôi” mà mọi người đang trông chờ đã được tung ra.
Thần tượng chúng mình đăng như sau:
#”Nghe Nói Em Thích Tôi” định lịch 10 tháng 2#
Ngoại khoa thần kinh bệnh viện Bắc Nhã,
Ninh Chí Khiêm
Trang phim cũng đăng video trước đó:
Khoảnh khắc sao băng vụt qua, tim thầm nói rằng em thích anh. Vào lúc 18:00 ngày 10 tháng 2, cùng với Ninh Chí Khiêm (Bành Quán Anh) và Nguyễn Lưu Tranh (Vương Sở Nhiên), hãy nghe âm thanh của tình yêu trong từng nhịp tim của Bắc Nhã. Hãy cùng trông chờ và lên lịch hẹn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *