Another photo from drama “Love Heals” – 01/28/2023

Bấm vào để xem tiếng Việt

⚜  Another photo from drama “Love Heals” – 01/28/2023
Hold the hand of your sweetheart tightly and go to the distant place of happiness together. It is Ning Zhi Qian (Peng Guan Ying) and Ruan Liu Zheng (Wang Chu Ran)’s exclusive confession moment. On February 10th, let’s hear the sound of love together!

Vietnamese Translation:

❄  Hình ảnh phim “Nghe Nói Em Thích Tôi” – 28/01/2023
Nắm chặt tay người trong tim cùng nhau đi đến bến bờ hạnh phúc ở phương xa. Đón xem khoảnh khắc tỏ tình thuộc về nhau của Ninh Chí Khiêm (Bành Quán Anh) và Nguyễn Lưu Tranh (Vương Sở Nhiên). Hãy cùng nhau nghe âm thanh của tình yêu vào ngày 10 tháng 2!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *