Behind-the-scenes from Drama “Love Heals” – 01/29/2023

Bấm vào để xem tiếng Việt


⚜  Behind-the-scenes from Drama “Love Heals” – 01/29/2023
Sometimes love doesn’t need thousands of words, it might just be a hug or a kiss. Our drama team is delivering the surprise blind box for today — the sweet kiss of Ning Zhi Qian (Peng Guan Ying) and Ruan Liu Zheng (Wang Chu Ran). See you at 18:00 on February 10th!

Vietnamese Translation:

❄  Cảnh hậu trường phim “Nghe Nói Em Thích Tôi” – 29/01/2023
Đôi khi tình yêu không cần thiên ngôn vạn ngữ, mà có thể chỉ cần một cái ôm hoặc một nụ hôn. Trang phim đến để gửi tặng hộp mù bất ngờ của ngày hôm nay — nụ hôn ngọt ngào của Ninh Chí Khiêm (Bành Quán Anh) và Nguyễn Lưu Tranh (Vương Sở Nhiên). Hẹn gặp vào 18h ngày 10/2.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *