Peng Guan Ying in Drama “Love Heals”

Bấm vào để xem tiếng Việt


⚜  Peng Guan Ying in Drama “Love Heals” – 01/28/2023
Today the schedule for drama “Love Heals” is set. The leading actors/actresses respond to their secret admirer. From February 10th when the drama is first broadcast on the Tencent Video network, let’s watch Ning Zhi Qian holding hands with Ruan Liu Zheng to play out the story of a secret crush becoming true love.
In the video, we hear a female voice saying “I heard that you like me.” Our idol responds to his secret admirer with: “It’s not just hearing. I really like you.”
Our idol also posts this video and writes out the above words which he said in the video.

Vietnamese Translation:

❄  Bành Quán Anh trong phim “Nghe Nói Em Thích Tôi” – 28/01/2023
Hôm nay phim “Nghe Nói Em Thích Tôi” đã định lịch phát sóng. Các diễn viên chính trong phim trả lời cho người yêu thầm mình. Từ ngày 10 tháng 2, phim sẽ được phát sóng trên nền tảng Tencent (Đằng Tấn), hãy cùng xem Ninh Chí Khiêm nắm tay Nguyễn Lưu Tranh để diễn màn tình yêu thầm trở thành tình yêu chân thật.
Trong video có thể nghe giọng nữ nói “Nghe nói anh thích em”, và thần tượng chúng mình trả lời người yêu thầm anh ấy rằng: “Không phải là nghe nói, mà anh chính là thích em.”
Anh cũng đăng lại video này và ghi lại lời anh nói trong video.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *