Romantic Pictures from Drama “Love Heals”

Bấm vào để xem tiếng Việt

 

⚜  Romantic Pictures from Drama “Love Heals” – 01/28/2023
Drama “Love Heals” is scheduled to be released on 02/10.
Let’s take a look at this romantic picture of Dr. Ning Zhi Qian and Ruan Liu Zheng.

Vietnamese Translation:

❄  Tấm hình đầy lãng mạn trong phim “Nghe Nói Em Thích Tôi” – 28/01/2023
Phim “Nghe Nói Em Thích Tôi” đã định ngày lên sóng là 10 tháng 2.
Hãy cùng ngắm tấm hình đầy lãng mạn của Bác sĩ Ninh Chí Khiêm và Nguyễn Lưu Tranh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *