Peng Guan Ying Studio wishes Happy Lantern Festival 2023

Bấm vào để xem tiếng Việt


⚜  Weibo updates for Lantern Festival – 02/05/2023
With the lights on a beautiful night, worries disappear. Tonight’s Lantern Festival is especially sweet. Wishes for a Happy Lantern Festival!
The following words are written on the picture:
The spring wind brings good luck and family reunion.

Vietnamese Translation:

❄  Phòng làm việc chúc ngày Lễ Nguyên Tiêu- 05/02/2023
Ánh đèn sáng trong đêm đẹp trời, phiền não đều biến mất. Đêm Nguyên Tiêu tối nay ngọt ngào khác thường. Chúc ngày Lễ Nguyên tiêu vui vẻ!
Trên hình có ghi hàng chữ:
Gió xuân đem lại may mắn, cả nhà cùng đoàn viên.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *