Weibo updates for Lantern Festival 2023

Bấm vào để xem tiếng Việt


⚜  Weibo updates for Lantern Festival – 02/05/2023
Today is the 15th of the 1st lunar month and also the Lantern Festival.
Our idol updates with:
Happy Lantern Festival!
#Cute rabbit celebrating the Lantern Festival#
The words written on the picture of glutinous rice balls are:
“All is well, peace, good health, reunion, good luck, wealth”
The drama page “Thin Ice” also posts a new update for the Lantern Festival.
Blooming flowers and full moon, praying that the oceans are peaceful (for worldwide peace);
spring returns to the earth, and may the world be safe.
Wishing you all a Happy Lantern Festival and a happy reunion every year!
​​The drama page for “Love Heals” also updates with:
This can’t be! How did big brother Ning (Peng Guan Ying) and little sister Ruan (Wang Chu Ran) all turn into glutinous rice balls? We immediately take a bite. For Lantern Festival’s blind box, we offer a drama family portrait of glutinous rice balls.
Wishing you all a happy reunion! Let’s watch and make a reservation for February 10th!

Vietnamese Translation:

❄  Cập nhật Weibo cho Lễ Nguyên Tiêu – 05/02/2023
Hôm nay là rằm tháng giêng và cũng là Lễ Nguyên Tiêu hay còn gọi là Lễ hội Lồng đèn.
Thần tượng chúng mình gửi lời chúc:
Lễ Nguyên Tiêu vui vẻ!
#Thỏ dễ thương náo Nguyên Tiêu#
Những chữ được ghi trên viên bánh trôi/thang viên trong hình là:
“Thuận lợi, bình an, kiện khang, đoàn viên, may mắn, phú quý”
Trang phim “Băng Mỏng” cũng đăng bài cho ngày lễ:
Hoa hảo nguyệt viên, cầu tứ hải thăng bình;
Xuân về khắp đất trời, nguyện cho nhân gian đều bình an.
Chúc cả nhà Lễ Nguyên Tiêu vui vẻ, đoàn viên sum vầy hàng năm.
Trang phim “Nghe Nói Em Thích Tôi” cũng đăng hình:
Không ổn rồi! Làm thế nào mà Ninh sư huynh (Bành Quán Anh) và Nguyễn sư muội (Vương Sở Nhiên) tất cả đều biến thành những viên bánh trôi hết rồi? Chúng mình trực tiếp cắn một miếng. Phiên bản hộp mù lễ hội đèn lồng là những viên bánh trôi trong bức chân dung gia đình phim. Chúc cả nhà đoàn viên! Hãy cùng xem và đặt lịch hẹn vào ngày 10 tháng 2!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *