Pictures from Drama “Love Heals” – 02/05/2023

Bấm vào để xem tiếng Việt


⚜  Pictures from Drama “Love Heals” – 02/05/2023
Child actor Ling Chen who plays Ning Xiang, Ning Zhi Qian’s son in the drama, shared some pictures while counting down to its premiere. The father-son pair look so cute together in the pictures, and we look forward to watch their touching story.
Are you ready to watch it this weekend?

Vietnamese Translation:

❄  Hình trong phim “Nghe Nói Em Thích Tôi” – 05/02/2023
Diễn viên nhí Lăng Thần trong vai bé Ninh Tưởng, con trai của Ninh Chí Khiêm trong phim, đã chia sẻ vài tấm hình trong khi đếm ngược chờ phim lên sóng. Cặp bố con chụp chung thật dễ thương, và chúng mình cùng đón chờ xem câu chuyện cảm động của hai cha con nhà này.
Các bạn đã sẵn sàng xem phim cuối tuần này chưa?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *