Schedule for Drama “Love Heals”

Bấm vào để xem tiếng Việt


⚜  Schedule for Drama “Love Heals” – 02/10/2023
We rush over at top speed with the drama calendar. Let’s take a look at Ning Zhi Qian and Ruan Liu Zheng’s love records.
Let’s meet on time at 18:00 tonight as drama “Love Heals” is exclusively broadcast on Tencent Video’s network.
VIP members will be updated with 6 episodes on the first day. For the first week, new episodes will be updated for 4 consecutive days. After that, 2 episodes will be updated every Friday, Saturday, and Sunday at 18:00.
Non-VIP members will be updated with 2 episodes for the first day, and then 1 episode will be updated every Friday to Tuesday at 18:00.
It’s hearing that I like you. Drama “Love Heals” will be exclusively broadcast on the entire Tencent Video network at 18:00 tonight.
We invite you to meet Ning Zhi Qian (Peng Guan Ying), Ruan Liu Zheng (Wang Chu Ran), and other cast members. Together let’s connect the lines of love signal!
Also, let’s watch a new trailer posted by the drama page:
On the long journey of love, I am willing to keep running close to you. Ning Zhi Qian (Peng Guan Ying) joined hands with Ruan Liu Zheng (Wang Chu Ran) to present a romantic prelude to early spring. Tonight drama “Love Heals” will be exclusively broadcast on the entire network at 18:00 (CST) on Tencent Video, and we’ll embark on a sweet love journey with you.
Our idol also posts the trailer with:
#Drama “Love Heals” premieres tonight#
Tonight Ning Zhi Qian
has work arrangements.
Sources:
• Photos: Weibo @电视剧听说你喜欢我 (Drama “Love Heals”), 02/10/2023 – 1, 2

Vietnamese Translation:

❄  Lịch chiếu phim “Nghe Nói Em Thích Tôi” – 10/02/2023
Trang phim vội vành nhanh hỏa tốc mang đến lịch chiếu phim.
Hãy cùng xem hồ sơ ghi chép tình yêu của Ninh Chí Khiêm và Nguyễn Lưu Tranh.
Hẹn gặp nhau đúng giờ vào 18:00 tối nay, phim “Nghe Nói Em Thích Tôi” sẽ phát sóng độc quyền trên Tencent Video.
Thành viên VIP được xem 6 tập ngày đầu tiên. Tuần đầu sẽ cập nhật tập mới trong 4 ngày liên tục. Sau đó sẽ cập nhật 2 tập vào lúc 18:00 mỗi Thứ 6, Thứ 7, và Chủ Nhật hàng tuần.
Thành viên thường sẽ được cập nhật 2 tập ngày đầu. Sau đó, 1 tập sẽ được cập nhật vào lúc 18:00 từ Thứ 6 đến Thứ 3 hàng tuần.
Xin chào! Bạn có nghe không? Là nghe nói anh thích em.
Phim “Nghe Nói Em Thích Tôi” sẽ được phát sóng độc quyền trên Tencent Video vào lúc 18:00 giờ tối nay.
Xin mời mời bạn đến gặp Ninh Chí Khiêm (Bành Quán Anh), Nguyễn Lưu Tranh (Vương Sở Nhiên) cùng dàn diễn viên, hãy cùng nhau kết nối sợi dây tín hiệu yêu thương!
Hãy cùng xem trailer mới của phim:
Trên con đường dài của tình yêu, anh nguyện ý chạy kề cận bên em. Ninh Chí Khiêm (Bành Quán Anh) cầm tay Nguyễn Lưu Tranh (Vương Sở Nhiên) để trình bày khúc dạo đầu lãng mạn cho đầu xuân. Tối nay phim “Nghe Nói Em Thích Tôi” sẽ được phát sóng độc quyền trên Tencent Video vào lúc 18:00 giờ, và chúng ta cùng nhau bắt đầu một hành trình tình yêu ngọt ngào.
Thần tượng chúng mình cũng đăng video:
#Phim “Nghe Nói Em Thích Tôi” phát sóng tối nay#
Tối nay Ninh Chí Khiêm có sắp xếp công việc rồi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *