Peng Guan Ying Studio updates about drama “Love Heals” – 02/10/2023

Bấm vào để xem tiếng Việt


⚜  Peng Guan Ying Studio updates about drama “Love Heals” – 02/10/2023
Handsome Ning Zhi Qian (Peng Guan Ying) will be online soon, and the front row of our studio is already set up in place. Let’s look forward to this sweet love in spring!
The drama calendar is delivered! Together let’s witness Ning Zhi Qian’s moment of falling in love.
Youthful Senior classman Ning Zhi Qian 🆚 mature, charming Mr. Ning, with the two sides A/B of Ning Zhi Qian (Peng Guan Ying), which side do you prefer?
• Sources: Weibo @彭冠英工作室 (Peng Guan Ying Studio), 02/10/2022 – 1, 2, 3

Vietnamese Translation:

❄  Phòng làm việc cập nhật tin “Nghe Nói Em Thích Tôi” – 10/02/2023
Anh chàng đẹp trai Ninh Chí Khiêm (Bành Quán Anh) sẽ sớm trực tuyến. Hàng ghế đầu của phòng làm việc đã được xếp đặt. Chúng ta hãy cùng đón chờ tình yêu ngọt ngào vào mùa xuân này nhé!
Lịch phim đã giao đến. Hãy cùng chứng kiến ​​khoảnh khắc trái tim rung động của Ninh Chí Khiêm.
Ninh học trưởng tràn đầy thanh xuân của tuổi trẻ 🆚 sự quyến rũ trưởng thành của Ninh lão sư, đối với 2 khía cạnh A/B của Ninh Chí Khiêm (Bành Quán Anh), bạn thích khía cạnh nào hơn?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *