Wedding Scene from drama “Love Heals”

Bấm vào để xem tiếng Việt


⚜  Wedding Scene from Drama “Love Heals” – 02/10/2023
You have a new message: Mr. Ning and Miss Ruan will hold a wedding ceremony at 18:00 on February 10, 2023. We sincerely invite you to come.
The spring is filled with inseparable love, let’s meet at 6 o’clock tonight on Tencent Video. Let’s send blessings and sprinkle flowers for the newlyweds.
Ning Zhi Qian (Peng Guan Ying), dressed in a handsome groom’s attire, held a wedding ceremony with Ruan Liu Zheng (Wang Chu Ran) in a white wedding dress. Did the super sweet kiss move your heart?

Vietnamese Translation:

❄  Cảnh đám cưới trong phim “Nghe Nói Em Thích Tôi” – 10/02/2023
Bạn có một tin nhắn mới:
Ninh tiên sinh và Nguyễn tiểu thư sẽ tổ chức đám cưới vào lúc 18:00 ngày 10 tháng 2 năm 2023. Chúng tôi chân thành mời bạn đến.
Mùa xuân thấp thoáng, tình yêu quyến luyến không rời. Hẹn gặp nhau tại Tencent Video vào lúc 6 giờ tối nay để chúc mừng và rắc hoa cho đôi vợ chồng.
Ninh Chí Khiêm (Bành Quán Anh) mặc trang phục chú rể đẹp trai để tổ chức hôn lễ với Nguyễn Lưu Tranh (Vương Sở Nhiên) trong bộ váy cưới màu trắng. Nụ hôn siêu ngọt ngào, có làm bạn lay động trái tim không?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *