Video and Photo from drama “Love Heals” – 02/11/2023

Bấm vào để xem tiếng Việt


⚜  Video and Photo from drama “Love Heals” – 02/11/2023
Peng Guan Ying Studio posted a video cut from the drama:
Get a little closer, and immerse yourself in Ning Zhi Qian (Peng Guan Ying)’s magnetic field of love. At all times, feel the atmosphere of being drunk in love, feeling intoxicated and addicted.
The drama page also posted more pictures:
From campus crush to supporting each through difficulties as adults, love will eventually reunite with love. Drama “Love Heals” is broadcast on Tencent video, so don’t go away, we’ll meet Ning Zhi Qian (Peng Guan Ying) and Ruan Liu Zheng (Wang Chu Ran) as scheduled at 18:00 tonight.

 


Vietnamese Translation:

❄  Video và hình ảnh phim “Nghe Nói Em Thích Tôi” – 11/02/2023
Phòng làm việc Bành Quán Anh đăng video từ phim:
Hãy sát lại gần hơn một chút, để đắm chìm trong thỏi nam châm tình yêu của Ninh Chí Khiêm (Bành Quán Anh). Bất cứ lúc nào đều cảm nhận được bầu không khí như say men tình yêu, say mê và gây nghiện.
Trang phim cũng đăng thêm hình ảnh:
Từ mối tình đầu thầm kín trong khuôn viên trường cho đến tình yêu trưởng thành, cuối cùng tình yêu sẽ gặp lại tình yêu lần nữa. Phim “Nghe Nói Em Thích Tôi” được phát sóng trên Tencent Video, vì vậy bạn đừng rời đi, chúng ta sẽ gặp Ninh Chí Khiêm (Bành Quán Anh) và Nguyễn Lưu Tranh (Vương Sở Nhiên) như đã hẹn vào lúc 18:00 tối nay.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *