Behind-the-scenes photos from drama “Love Heals” – 02/11/2023

Bấm vào để xem tiếng Việt


⚜  Behind-the-scenes photos from drama “Love Heals” – 02/11/2023
If drama “A Dream of Splendor” is a cup of fragrant tea 🍵 from the Song Dynasty, then “Love Heals” is present day’s spring dessert 🍮 served on the weekend. Hope that everyone likes drama “Love Heals” which is aired on Tencent Video.
Director Yang Yang posted some behind-the-scenes photos from drama “Love Heals“. She is also the director of the recent hit drama “A Dream of Splendor“.

Vietnamese Translation:

❄  Hình hậu trường phim “Nghe Nói Em Thích Tôi” – 11/02/2023
Nếu như “Mộng Hoa Lục” là một tách trà 🍵 hương thơm thời nhà Tống, “Nghe Nói Em Thích Tôi” là món tráng miệng 🍮 mùa xuân thời nay được phục vụ vào cuối tuần. Hy vọng mọi người thích phim “Nghe Nói Em Thích Tôi” đang được phát sóng​​ trên Tencent Video.
Đạo diễn Dương Dương đã đăng lên vài tấm hình hậu trường phim “Nghe Nói Em Thích Tôi“. Cô ấy cũng là đạo diễn cho bộ phim “Mộng Hoa Lục” gây sốt gần đây.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *