Wedding photo from drama “Love Heals” – 02/11/2023

Bấm vào để xem tiếng Việt


⚜  Wedding photo from drama “Love Heals” – 02/11/2023
The moment I hold your hand is the happiest moment in my life. Did the wedding of Ning Zhi Qian (Peng Guan Ying) and Ruan Liu Zheng (Wang Chu Ran) last night feel romantic to everyone? Here is a record of the wedding banquet!
Wishing that the newlywed couple is happy every day as they are at this moment. Drama “Love Heals” continues to be broadcast on Tencent Video. Don’t miss this couple’s true love!

Vietnamese Translation:

❄  Hình cưới trong phim “Nghe Nói Em Thích Tôi” – 11/02/2023
Khoảnh khắc em nắm tay anh là thời khắc hạnh phúc nhất trong cuộc đời em. Đám cưới của Ninh Chí Khiêm (Bành Quán Anh) và Nguyễn Lưu Tranh (Vương Sở Nhiên) đêm qua có khiến mọi người cảm thấy lãng mạn không?
Đây là một tấm hình ghi khắc lại đám cưới. Chúc đôi vợ chồng mới cưới này mỗi ngày đều hạnh phúc như khoảnh khắc hiện tại. Phim “Nghe Nói Em Thích Tôi” tiếp tục được phát sóng trên Tencent Video. Đừng bỏ lỡ dịp để xem tình yêu chân thật của hai người.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *