Ning Zhi Qian updates Weibo for drama “Love Heals” – 02/12/2023

Bấm vào để xem tiếng Việt


⚜  Ning Zhi Qian updates Weibo for drama “Love Heals” – 02/12/2023
The account for the character, Neurosurgeon Ning Zhi Qian, posted a picture of the flower bouquet that Ruan Liu Zheng brought for him in episode 9 of the drama. The words written on the flower message card were: “Congratulations to my husband on your graduation, and welcoming you home!”
Ning Zhi Qian posted and responded with:
Really sorry about six years ago!

Vietnamese Translation:

❄  Ninh Chí Khiêm cập nhật cho phim “Nghe Nói Em Thích Tôi” – 12/02/2023
Tài khoản nhân vật Thần ngoại Ninh Chí Khiêm đăng tấm hình bó hoa Nguyễn Lưu Tranh mang đến cho anh trong tập 9 của phim. Thẻ tin nhắn trên bó hoa có ghi hàng chữ: “Chúc chồng thuận lợi tốt nghiệp, mừng anh về nhà!”
Ninh Chí Khiêm đáp lại trong bài đăng:
Rất xin lỗi vì sáu năm trước!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *