Interactions for drama “Love Heals” – 02/13/2023

Bấm vào để xem tiếng Việt


⚜  Interactions for drama “Love Heals” – 02/13/2023
We heard that you’re chasing this drama, so quickly come to join and express your love.
The number of online interactions and comments on the Tencent Video site has exceeded 1.5 million!
Come to join the team and witness the love-seeking journey of this couple.

Vietnamese Translation:

❄  Chỉ số truyền thông phim “Nghe Nói Em Thích Tôi” – 12/02/2023
Nghe nói bạn đang theo dõi bộ phim này, hãy nhanh đến tham gia và thể hiện sự yêu mến.
Số lượng tương tác, bình luận trên trang Tencent Video đã vượt trên 1,5 triệu.
Hãy đến tham gia cùng đoàn đội và chứng kiến ​​hành trình tìm kiếm tình yêu của cặp đôi này.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *