Photos from drama “Love Heals” – 02/13/2023

Bấm vào để xem tiếng Việt


⚜  Photos from drama “Love Heals” – 02/13/2023
“My love seems to be your burden, not your joy.”
It was another day of being severely abused by this couple.
In the year 2012, Ning Zhi Qian (Peng Guan Ying) and Ruan Liu Zheng (Wang Chu Ran) ended in sadness. Will they welcome new possibilities in 2019? Follow Tencent Video’s updated episodes at 6:00 tonight, so please look forward to it!
Thanks to the hard work of good son Ning Xiang, Ning Zhi Qian (Peng Guan Ying) and Ruan Liu Zheng (Wang Chu Ran) shared the same bed again after six years. Let’s take a look at the scene of a family of three sleeping comfortably. Ning Zhi Qian, you can be happy secretly! Tonight at 6 o’clock, the drama continues to be broadcast on Tencent Video, so stay tuned!
• Sources: Weibo @电视剧听说你喜欢我 (Drama “Love Heals”), 02/13/2023 – 1, 2

Vietnamese Translation:

❄  Hình ảnh phim “Nghe Nói Em Thích Tôi” – 13/02/2023
“Tình yêu của em dường như là gánh nặng, không phải niềm vui cho anh.”
Lại là một ngày bị couple này ngược đãi…
Năm 2012 của Ninh Chí Khiêm (Bành Quán Anh) và Nguyễn Lưu Tranh (Vương Sở Nhiên) kết thúc trong sự chua xót, liệu họ có chờ đón những khả năng, những cơ hội mới ở năm 2019? Hãy theo dõi tập mới được cập nhật trên Tencent Video vào lúc 6:00 tối nay, và cùng trông chờ nhé!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *