New set of photos on Valentine’s Day – 02/14/2023

Bấm vào để xem tiếng Việt


⚜  New set of photos on Valentine’s Day – 02/14/2023

Our idol updates Weibo on Valentine’s Day with a gorgeous set of photos.

Today’s special edition
#2023 express your love#
Peng Guan Ying Studio also posts the photoshoot video on Valentine’s Day.
Good night bonus️! It’s Boss Peng Guan Ying’s gorgeous photoshoot behind-the-scenes, so come and receive it. Tomorrow night, we will continue to focus attention on Ning Zhi Qian.

Vietnamese Translation:

❄  Bộ ảnh mới vào ngày Lễ tình nhân – 14/02/2023
Thần tượng nhà mình cập nhật Weibo vào ngày Lễ tình nhân và đăng lên bộ ảnh thật đẹp.
Bản giới hạn đặc biệt hôm nay
#2023 bày tỏ lời yêu#
Phòng làm việc Bành Quán Anh cũng đăng video vào ngày Lễ tình nhân.
Phúc lợi chúc ngủ ngon! Hãy đến và nhận lấy để xem cảnh quay hậu trường buổi chụp hình của Boss Bành Quán Anh điển trai. Tối mai, chúng ta sẽ tiếp tục tập trung chú ý xem Ninh Chí Khiêm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *