Drama “Love Heals” ranks #1 – 02/15/2023

Bấm vào để xem tiếng Việt


⚜  Drama “Love Heals” ranks #1 – 02/15/2023
#Drama “Love Heals” hits #1 overseas#
#”Love Heals” is a hit drama overseas#
The overseas popularity summary is here. It achieved Top 1 on the list in Thailand, Vietnam, and Malaysia within 5 days of being broadcast, and there are constant discussions overseas. It seems that Teacher Ning and Ruan Liuzheng are also very popular abroad. We are saying that it must be the little dark horse in early spring. Thanks to overseas friends for your support. The story still continues, so let’s follow and enjoy it.
Online drama “Love Heals” starring Peng Guan Ying and Wang Chu Ran hits the top of the online drama hot list for 4 consecutive days according to Maoyan ratings chart.
• Source: Weibo @电视剧听说你喜欢我 (Drama “Love Heals”), 02/15/2023 – 1, 2

Vietnamese Translation:

❄  Phim “Nghe Nói Em Thích Tôi” đứng hạng 1 – 15/02/2023
#”Nghe Nói Em Thích Tôi” đứng hạng 1 ở hải ngoại#
#”Nghe Nói Em Thích Tôi” có nhiệt độ phủ sóng cao ở hải ngoại#
Bản tóm tắt về mức độ nổi tiếng ở hải ngoại đã có tại đây. Phim đã đạt được vị trí số 1 tại Thái Lan, Việt Nam và Mã Lai trong vòng 5 ngày kể từ khi phát sóng, và hiện đang có những cuộc thảo luận không ngừng ở hải ngọa. Có vẻ như thầy Ninh và Nguyễn Lưu Tranh cũng rất nổi tiếng ở nước ngoài. Chúng mình đang nói rằng đây chắc hẳn là con ngựa ô đầu xuân. Cảm ơn những người bạn ở hải ngoại đã ủng hộ. Nghe nói câu chuyện vẫn đang tiếp diễn, chúng ta hãy cùng nhấm nháp thưởng thức.
Phim chiếu mạng nổi tiếng “Nghe Nói Em Thích Tôi” do Bành Quán Anh và Vương Sở Nhiên đóng vai chính hiện đang đứng đầu về mức độ phổ biến trong danh sách các bộ phim chiếu mạng trong 4 ngày liên tiếp dựa theo bảng xếp hạng của Maoyan (Mắt Mèo).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *