Peng Guan Ying Studio posts photos from drama “Love Heals” – 02/15/2023

Bấm vào để xem tiếng Việt


⚜  Peng Guan Ying Studio posts photos from drama “Love Heals” – 02/15/2023
HD photo stills have arrived. Tonight at 18:00, let’s continue to follow on Tencent Video to watch Ning Zhi Qian (Peng Guan Ying) step by step transforming into a lemon monster 🍋 (becoming jealous).

Vietnamese Translation:

❄  Phòng làm việc cập nhật hình ảnh phim “Nghe Nói Em Thích Tôi” – 15/02/2023
Ảnh tĩnh độ phân giải cao đã đến nơi. Tối nay lúc 18:00 giờ, hãy tiếp tục theo dõi trên Tencent Video và xem Ninh Chí Khiêm (Bành Quán Anh) từng bước biến thành tinh dầu chanh 🍋 (bởi vì ghen tuông).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *