New Photos and Video on Birthday – 02/18/2023

Bấm vào để xem tiếng Việt


⚜  New Photos and Video on Birthday – 02/18/2023
Peng Guan Ying posts new photos on his birthday.
A new year! 🎂
#Star movement for the weekend#
Our idol also posts the picture below.
Daily sharing…
A birthday cake,
a wishing pond,
come and make a wish!
Peng Guan Ying Studio also posts the photoshoot video.
Another year and a gift. Hurry towards a new journey, and the future will continue to bloom with surprises.
Sources:
• Photos:  Weibo @彭冠英, 02/18/2023 at 14:00 (CST) and 17:51 (CST)

Vietnamese Translation:

❄  Hình ảnh và video dịp sinh nhật – 18/02/2023
Bành Quán Anh đăng hình mới dịp sinh nhật.
1 tuổi mới! 🎂
#Hoạt động ngôi sao cuối tuần#
Thần tượng chúng mình cũng đăng thêm hình một chiếc bánh.
Chia sẻ hằng ngày…
Bánh sinh nhật,
hồ ước nguyện,
hãy đến và ước nguyện!
Phòng làm việc Bành Quán Anh cũng đăng video buổi chụp ảnh.
Thêm một tuổi và một món quà, hãy lao tới một hành trình mới, và tương lai sẽ tiếp tục nở hoa với những điều bất ngờ!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *