Photos from drama “Love Heals” – 02/19/2023

Bấm vào để xem tiếng Việt


⚜  Photos from drama “Love Heals” –  02/19/2023
The most important thing in a marriage proposal is not the sense of ritual, but the sincerity invested. When will Ning Zhi Qian (Peng Guan Ying) succeed in proposing to Ruan Liu Zheng (Wang Chu Ran)?
It has been long awaited, and dream come true. Ning Zhi Qian (Peng Guan Ying)’s romantic proposal to Ruan Liu Zheng (Wang Chu Ran) occurred in the movie eater, who wouldn’t like it…​​
• Source: Weibo @电视剧听说你喜欢我 (Drama “Love Heals”) – 1, 2

Vietnamese Translation:

❄  Hình ảnh phim “Nghe Nói Em Thích Tôi” – 19/02/2023
Điều quan trọng nhất trong một lời cầu hôn không phải là nghi thức mà là sự chân thành trao ra.
Khi nào Ninh Chí Khiêm (Bành Quán Anh) mới thành công trong việc cầu hôn Nguyễn Lưu Tranh (Vương Sở Nhiên)?
Trông đợi từ lâu, giấc mơ trở thành sự thật. Màn cầu hôn lãng mạn trong rạp chiếu phim của Ninh Chí Khiêm (Bành Quán Anh) và Nguyễn Lưu Tranh (Vương Sở Nhiên), ai mà không thích chứ…​

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *