Photos from drama “Love Heals” – 02/17 and 02/18/2023

Bấm vào để xem tiếng Việt


⚜  Photos from drama “Love Heals” – 02/17 and 02/18/2023
Ning Zhi Qian (Peng Guan Ying) is working hard to chase his wife back! If only love is as simple as fitness…
Ruan Liu Zheng (Wang Chu Ran) finally waited for Ning Zhi Qian (Peng Guan Ying) to say the words “I love you”. At 6 o’clock tonight, remember to watch the new progress of the couple “Evertrue Qian Zheng”.
• Source: Weibo @电视剧听说你喜欢我 (Drama “Love Heals”), 02/17/2023 and 02/18/2023

Vietnamese Translation:

❄  Hình ảnh phim “Nghe Nói Em Thích Tôi” – 17/02 và 18/02/2023
Ninh Chí Khiêm (Bành Quán Anh) đang nỗ lực để theo đuổi vợ trở lại! Giá như tình yêu đơn giản như tập thể thao…
Nguyễn Lưu Tranh (Vương Sở Nhiên) cuối cùng cũng đợi được Ninh Chí Khiêm (Bành Quán Anh) nói ra miệng câu “Anh thích em”. Vào 6 giờ tối nay, hãy nhớ đón xem tiến triển mới của cặp đôi “Khiêm Tranh bền vững”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *