Happy Birthday to Peng Guan Ying – 02/18/2023

Bấm vào để xem tiếng Việt


⚜  Happy Birthday to Peng Guan Ying – 02/18/2023
Exactly at midnight on 02/18, Peng Guan Ying Studio posts to wish our idol a Happy Birthday:
Ever-changing postures, brilliant stardom, always with a warm heart, and fulfil the love in your heart. Wishing Boss Peng Guan Ying a Happy Birthday! 🎂🎂 ​​​
Happy Birthday from “Love Heals” drama page:
Having a handsome appearance and extraordinary demeanor, the gentleman is modest.
Dr. Ning/Peng Guan Ying, Happy Birthday! May the new year continue to shine brightly!
Happy Birthday from “The White Castle” drama page:
With unwavering original intention, build the fortress of life for patients… Happy Birthday [蛋糕] to Dr. Wang/Peng Guan Ying, who is always full of passion and enthusiasm. Wishing you a bright future road ahead filled with happiness and no worries.
Happy Birthday from “Thin Ice” drama page:
A hidden, secret agent, using full energy to break through the maze…
Happy Birthday [蛋糕] ​​​ to Chen Qian/Peng Guan Ying, whose heroic spirit is overwhelming.
Sources:

Vietnamese Translation:

❄  Chúc mừng sinh nhật Bành Quán Anh – 18/02/2023
Vào đúng 0:00 giờ 18/02, phòng làm việc đăng bài chúc mừng sinh nhật thần tượng nhà mình:
Tư thế luôn thay đổi bách biến, một ngôi sao sao rực rỡ, luôn mang trái tim ấm áp, và sống hết mình với nhiệt ái trong tim. Chúc Boss Bành Quán Anh sinh nhật vui vẻ! 🎂🎂 ​​​
Trang phim “Nghe Nói Em Thích Tôi” chúc mừng sinh nhật:
Thần thái “Anh” tuấn xuất chúng, quân tử “Khiêm” nhường!
Bác sĩ Ninh/Bành Quán Anh, chúc mừng sinh nhật! Mong rằng năm mới tiếp tục tỏa sáng rực rỡ!
Trang phim “Lâu Đài Màu Trắng” chúc mừng sinh nhật:
Giữ vững ý định kiên định không lay chuyển từ thuở ban đầu, hãy xây dựng thành trì kiên cố để giữ sinh mệnh cho bệnh nhân. Chúc mừng sinh nhật [蛋糕] bác sĩ Vương/Bành Quánh Anh, người luôn ôm ấp nhiệt huyết trong lòng và sự nhiệt tình. Chúc cho tiền đồ như gấm lụa, tương lai tươi sáng (tiền trình tự cẩm), luôn hạnh phúc và vô ưu!
Trang phim “Băng Mỏng” chúc mừng sinh nhật:
Kẻ nội gián bí ẩn, đùng đầy nghị lực để phá vỡ mê cục.
Chúc mừng sinh nhật [蛋糕]  Trần Thiển/Bành Quán Anh, người luôn mang khí “anh” hùng bức người!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *