Peng Guan Ying posts new set of photos – 02/24/2023

Bấm vào để xem tiếng Việt


⚜  Peng Guan Ying posts new set of photos – 02/24/2023
📷
Basking in the sun!
Peng Guan Ying Studio also posts photoshoot video.
The weather is getting warmer, feel the temperature of early spring with Boss Peng Guan Ying!
Sources:

Vietnamese Translation:

❄  Bành Quán Anh đăng bộ ảnh mới – 24/02/2023

📷

Phơi trong ánh nắng mặt trời!

Phòng làm việc cũng đăng video buổi chụp ảnh.
Trời ấm dần lên, hãy cảm nhận nhiệt độ đầu xuân cùng Boss Bành Quán Anh!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *