Peng Guan Ying Studio posts new photos – 02/25/2023

Bấm vào để xem tiếng Việt


⚜  Peng Guan Ying Studio posts new photos – 02/25/2023
Boss Peng Guan Ying’s latest skin images are online and are a bit cool 🆒.
The following photos are posted on the night of the finale screening ceremony for drama “Love Heals“.
Late night benefits! 👉🏻 Boss Peng Guan Ying’s HD live photos from the finale screening ceremony…
His studio also posted a video after that.
Boss Peng Guan Ying’s work behind-the-scenes video is delivered. Freeze frame on the cool 🆒 instant!
Sources:
• Photos: Weibo @彭冠英工作室 (Peng Guan Ying Studio), 02/25/2023 – 1, 2

Vietnamese Translation:

❄  Phòng làm việc đăng hình mới – 25/02/2023
Hình skin (trang phục) mới nhất của Boss Bành Quán Anh đã có trên mạng, có một chút cool 🆒.
Đây là một vài hình ảnh trong buổi chiếu đại kết cục phim “Nghe Nói Em Thích Tôi“.
Phúc lợi đêm khuya! 👉🏻 Hình ảnh độ phân giải cao của Boss Bành Quán Anh tại hiện trường buổi lễ chiếu kết cục phim.
Phòng làm việc cũng đăng thêm video buổi chụp ảnh.
Video hậu trường của Boss Bành Quán Anh đã được giao đến. Hãy đóng băng khung hình trong khoảnh khắc thật cool 🆒!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *