Peng Guan Ying Studio posts new set of photos – 03/01/2023

Bấm vào để xem tiếng Việt


⚜  Peng Guan Ying Studio posts new set of photos – 03/01/2023
The weather is clear today, so you should be in a good mood. Welcome the good times in March with Peng Guan Ying, the “blue Peng friend”!
His studio also posted a video after that.
It’s the March Easter egg feature, 👉🏻 Boss Peng Guan Ying’s newest video is released. Today is fresh and cool, handsome senior brother style.
Sources:

Vietnamese Translation:

❄  Phòng làm việc đăng bộ ảnh mới – 01/03/2023
Tiết trời hôm nay trong sáng, vì vậy bạn nên có tâm trạng tốt. Chào đón thời gian tốt đẹp trong tháng 3 với Bành Quán Anh, “người bạn Bành màu lam”!
Phòng làm việc cũng đăng thêm video buổi chụp ảnh.
Món quà trứng Phục sinh cho tháng 3 👉🏻 Đoạn phim mới nhất của Boss Bành Quán Anh đã được tung ra. Hôm nay là phong độ học trưởng, đàn anh sảng khoái, soái khí.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *