Peng Guan Ying updates Weibo – 03/01/2023

Bấm vào để xem tiếng Việt


⚜  Peng Guan Ying updates Weibo – 03/01/2023
Hi!
#First day of March#
The drama “Love Heals” has exceeded 10 million interactions on Tencent Video site. Actress Wang Chu Ran challenged Peng Guan Ying to fulfil his commitment to perform a dance.
Our idol kept his commitment with this video.
Please enjoy my imitation show [并不简单] [“It’s not easy” icon]. Is Teacher Wang Chu Ran satisfied with this assignment?
(Earlier Wang Chu Ran had posted a video in which she performed similar dance movements.)
Sources:

Vietnamese Translation:

❄  Bành Quán Anh cập nhật Weibo – 01/03/2023
Xin chào!
#Ngày đầu tháng 3#
Bộ phim “Nghe Nói Em Thích Tôi” đã vượt cán mốc 10 triệu lượt tương tác trên nền tảng Tencent Video. Nữ diễn viên Vương Sở Nhiên đã thách thức Bành Quán Anh thực hiện cam kết biểu diễn một điệu nhảy.
Thần tượng chúng mình đã giữ lời khi đăng lên video này.
Hãy thưởng thức màn diễn bắt chước của tôi [并不简单] [Thật không dễ dàng]. Cô giáo Vương Sở Nhiên có hài lòng với nhiệm vụ này không?
(Trước đó Vương Sở Nhiên đã đăng video và thực hiện các động tác vũ đạo tương tự.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *