Peng Guan Ying Studio posts photo from “Love Heals” – 03/03/2023

Bấm vào để xem tiếng Việt


⚜ Peng Guan Ying Studio posts new photo from drama “Love Heals” – 03/03/2023

Knowing that the road ahead is difficult, but still proceeding without hesitation, the sense of security with Ning Zhi Qian (Peng Guan Ying) is at MAX level, and we feel at ease when you are here.​​​​


Vietnamese Translation:

❄  Phòng làm việc đăng hình ảnh phim “Nghe Nói Em Thích Tôi” – 03/03/2023
Biết rằng con đường phía trước rất khó khăn, nhưng không hề chùn bước, cảm giác an toàn đối với Ninh Chí Khiêm (Bành Quán Anh) là MAX tối cao, cảm thấy an tâm khi có anh ở đây…​

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *