More photos from drama “Love Heals” – 03/04/2023

Bấm vào để xem tiếng Việt


⚜  More photos from drama “Love Heals” – 03/04/2023

I heard that the journey is about to come to an end, Peng Guan Ying and Wang Chu Ran joined together to send out the signal of love. Although the story ends, the love will not end, and the sweetness of evertrue Qian Zheng couple will never stop!

Among the thousands of people in the world, we who are so different, embrace each other because of love, forming a complete circle.
Thanks for meeting them and all of you! This is already the best spring.

Sources:


Vietnamese Translation:

❄  Hình ảnh phim “Nghe Nói Em Thích Tôi” – 04/03/2023
Nghe nói hành trình sắp đến điểm kết thúc, Bành Quán Anh và Vương Sở Nhiên đã hợp nhau để gửi tín hiệu tình yêu. Dù câu chuyện kết thúc, tình yêu sẽ không kết thúc, và sự ngọt ngào của cặp đôi Khiêm Tranh vạn bền vững sẽ không bao giờ dừng lại.
Giữa hàng triệu người trên thế giới, chúng ta, những người không giống nhau, vì tình yêu mà ôm chặt lấy nhau, tạo thành một vòng tròn hoàn chỉnh.
Cảm ơn vì đã gặp gỡ họ cùng các bạn, đây đã là mùa xuân đẹp nhất.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *